Articles per la higiene

Raspalls de púes, raspalls de cardes, manoples, talla-ungles, bosses dispensadores, òssos per la cura dental...